Hypoteční úvěry – zástava nemovitostí

 

Jedním ze základních principů hypotečního úvěrování je skutečnost, že hypoteční úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Tento zákonný požadavek naplňují banky poskytující hypoteční úvěry také z důvodu potřeby emitovat hypoteční zástavní listy a tím získat dlouhodobé finanční zdroje na poskytování hypotečních úvěrů. Investory do těchto cenných papírů   zajímá úrokový výnos  a dále výkonnost banky a stav jejího úvěrového portfolia, vč.kvality zajištění, tj. souboru nemovitostí, u kterých je uplatněno zástavní právo banky.

Z výše uvedených důvodů banky přijímají do zástavy kvalitní nemovitosti – jak z hlediska jejich technického stavu a tak zejména z hlediska jejich prodejnosti. Toto hledisko splňují především nemovitosti určené k bydlení, polyfunkční objekty s bydlením a prostorami pro obchody a kanceláře a také nebytové domy s pronajimatelnými prostorami. Lze také uvažovat o zástavě k rekreačnímu objektu, který je zděný, má vyřešen pozemek a přístup

Samostanou kapitolou bývá pořízení stavebního pozemku .

Při přípravě hypotečního úvěru je potřeba  prověřit, zda nemovitost uvažovaná do zástavy  je vhodná  z hlediska:

-  účelu,

- právního stavu,

- technického stavu,

- prodejnosti.

V závěru tohoto hodnocení je bankou stanovena tzv. cena obvyklá. Tato cena ovlivňuje výši úrokové sazby, poněvadž banky při vyšším zajištění poskytují úvěry s nižší úrokovou sazbou. Cena obvyklá u bytů většinou  koresponduje s realizovanými kupními cenami, avšak u rodinných domů zejména s nadstandartním vybavením dosti často banky stanovují cenu obvyklou pod cenou pořízení. Další zásadní parametr pro stanovení ceny obvyklé je u rodinných domů  stanovení porovnávací ceny, která vychází z dosažených kupní cen u srovnatelných nemovitostí v dané lokalitě.

Ostatní nemovitosti, zejména stavební pozemky  je vhodné předem posoudit zkušeným znalcem, který zpracovává  posudky  pro peněžní ústavy, případně přímo odbornýni pracovníky banky.

.

Datum publikace: 19.12.2013


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@kalkulacky.info

Hledej: v obci:

 

Kalkulačky