Hypoteční úvěry – pohled do historie

 

Historie poskytování hypotečních úvěrů v naší zemi je velmi stará. Počátky sahají do druhé poloviny 19. století, tedy ještě do doby Rakouska Uherska, kdy byla v roce 1865  založena Hypoteční banka Království českého. Po vzniku Československé republiky uvedená banka působila mezi světovými válkami  pod názvem Hypoteční banka česká, dalšími  peněžními  ústavy v tomto období byla Zemská banka království českého, Hypoteční banka Markrabství moravského v Brně,  Zemská banka Markrabství moravského v Brně, Komunální ústav úvěrní a Slezský pozemkový ústav v Opavě.

Během  německé okupace za 2.světové války byly zemské komunální ústavy a hypotékární ústavy sloučeny  a v roce 1948 zanikly tím, že jejich aktiva a pasiva byla převedena na nově vzniklou Investiční banku. V následném období neexistovaly  legilativní předpoklady pro poskytování hypotečních úvěrů ve vazbě na emise hypotečních zástavních listů. Hypoteční úvěr však úplně nezmizel, neboť Státní banka československá poskytovala stavebním  bytovým  družstvům dlouhodobé  úvěry na 30 let s anuitním splácením  za velmi zajímavou  úrokovou  sazbu 1,1%. Tyto úvěry z 80.let minulého století má v současné době ve správě ČSOB, a.s. a řada členů SBD je ještě dosud splácí.

Po vytvoření základních legislativních předpokladů , zejména dle novely zákona č. 84/1995 o dluhopisech, dochází k obnově poskytování hypotečních  úvěrů  v roce 1995.  Bankovní licenci k poskytování hypotečních úvěrů získaly Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s. a Českomoravská  hypoteční, a.s. ( nyní působící pod názvem Hypoteční banka, a.s.).  V té době byla Česká republika první mezi tzv postkomunistickými státy, které obnovily poskytování hypotečních úvěrů v klasické podobě. Do dnešní doby získalo uvedenou licenci dalších 14 bank,  takže celkem může hypoteční úvěry poskytovat  17 bank.

 

 

Datum publikace: 19.12.2013


Více článků z kategorie Poradna

Více článků z kategorie PoradnaKontakt: info@kalkulacky.info

Hledej: v obci:

 

Kalkulačky